woensdag 10 december 2014

Nieuw routebordje

De vaste mountainbikeroutes in Twente krijgen nieuwe routebordjes met elk een eigen kleur. Zo ook de route op landgoed Twickel. Daar komen bordjes met het bekende MTB-symbool in de kleur groen. Onder het symbool is de naam Twickel te lezen.


De eerste bordjes zijn onlangs vastgemaakt nadat de oude bordjes in zwart-wit waren verwijderd. De komende weken zullen alle bordjes - het gaat op de 70 kilometer lange route om vele honderden routepalen - door vrijwilligers worden vernieuwd.
De vervanging van de bestaande bordjes is nodig omdat de Regio Twente, die verantwoordelijk is voor het beheer en de promotie, de diverse routes in Twente wil onderscheiden door ze een allemaal een eigen kleur te geven.
In Twente bestaan eind 2014 twaalf routes. Aangelegd wordt momenteel de dertiende route. Deze komt in Goor en Markelo te liggen (o.a. Herikerberg). Een veertiende route - in het Schwartzwald bij Rijssen - is in ontwikkeling en dan zijn er nog plannen voor meer nieuwe routes.
De routes gaan in de toekomst een Twents netwerk vormen, onder andere door verbindingsroutes aan te leggen. Om de routes uit elkaar te houden is er voor gekozen de bordjes allemaal een eigen kleur te geven.

woensdag 29 oktober 2014

We zoeken het nu in menggranulaat

Een duurzame mountainbikeroute aanleggen en onderhouden is een heel proces. Een leerproces om beter te zeggen. Zo hebben we op Landgoed Twickel heel wat ervaring opgedaan met wateroverlast die in toenemende mate leidde tot modder en kuilen. Sommige mountainbikers vinden dat misschien geen probleem, maar voor een goed beheer is dat niet wenselijk. De meeste mountainbikers hebben namelijk de neiging om rond slechte plekken in een track heen te rijden. We kennen allemaal de gevolgen. Het pad wordt steeds breder en dat vinden met name grondeigenaren en natuurbeheerders niet leuk.

Het keiharde resultaat, hier het begin van de track langs de A1
Voor de mountainbikeroutes nieuwe stijl zoals die op Twickel is het wenselijk dat de tracks het hele jaar door goed berijdbaar zijn zonder  schade aan de natuur. Sinds de aanleg vier jaar geleden hebben we al heel wat verbeteringen uitgevoerd, telkens met het doel het pad stabieler te maken zodat het ook bij veel regen tegen een stootje kan.
Op sommige plaatsen is dat redelijk gelukt, maar op andere niet. Zo hebben we twee jaar geleden twee tracks (langs de A1 en bij De Noordmolen) opgehoogd met grond waar achteraf veel te veel klein in zat. We hebben dat twee jaar aangezien, maar het werd er niet beter op. In de zomerdag zijn de tracks keihard, maar als het ging regenen werd het één natte en glibberige boel. Geen succes dus.
Het menggranulaat wordt gestort in een cunet.
Om aan alle ellende een eind te maken hebben we onlangs gekozen voor een rigoreuze maatregel: een semi-verharding met menggranulaat. Menggranulaat is een product dat ontstaat bij het breken van puin. We hebben gekozen voor een mengsel dat bestaat uit delen die variëren van 0 mm (heel fijn gruis) tot 31.5 mm, zeg maar drie centimeter in doorsnee. Bij dat laatste gaat het om brokjes baksteen en beton. Vrij grof, maar die is nodig om de dikke plak die na aantrillen ontstaat een stevige structuur te geven.
Vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober zijn we met een groot aantal vrijwilligers in de weer geweest om ruim 130 kuub menggranulaat te storten en te verdichten. Daarvoor waren eerder cunets gegraven, zodat het puin in een 10 centimeter diepe en 100 centimeter brede geul opgesloten werd. Het werk is nog niet helemaal af, van één strook moeten we nog 160 meter doen. In totaal hebben we dan een kleine 800 meter verhard.

Met een zware trilplaat wordt het materiaal verdicht.
Hoe is het resultaat? Sommigen zullen zeggen dat het een racebaan is geworden, veel te vlak voor een mountainbikeroute. Wij denken dat dat wel meevalt. Het gaat om tracks waar door de bochten en de vele bomen langs het pad de snelheid in de gaten gehouden moet worden. Het zijn snelle tracks, maar dat waren ze in de zomer ook al. En snel mountainbiken is ook een uitdaging. Ga het maar eens proberen de komende tijd en laat ons weten wat jullie er van vinden.


zondag 25 mei 2014

Positieve ervaringen overheersen

Tja. Wat moet je daar nu mee? Heeft iemand de routeplaatjes geschroefd van een paaltje in de Graasweg. Was een attente vrijwilliger opgevallen. We schroeven er weer nieuwe plaatjes op, maar je vraagt je wel af waarom iemand dit doet.
Paaltje waar de routeplaatjes afgehaald zijn.
Ach, niet te lang over nadenken. Gelukkig hebben we niet te vaak met dit soort vandalisme te maken en zijn er juist positieve ervaringen.
Landgoed Twickel bijvoorbeeld is heel tevreden over de route. Volgens de medewerkers die we regelmatig spreken zijn er weinig klachten over mountainbikers die kriskras over het landgoed rijden. De meesten hebben een voorkeur voor de vaste route en dat was precies wat we beoogden en wat ook Twickel graag ziet.
Kort nadat we de route hadden aangelegd waren er nog wel een wandelaars die hun beklag deden dat ze op bepaalde zandwegen mountainbikers tegen kwamen. Dat waren zandwegen waar ze het pad met mountainbikers moesten delen. Nu we een paar jaar verder zijn wordt daar eigenlijk nooit meer over geklaagd. De aanwezigheid van mountainbikers op het landgoed lijkt aanvaard te zijn en daarvoor verdient ook de stichting Twickel, die medewerking heeft verleend, een pluim.


Slootdoorgang nu minder diep

Op sommige plekken worden door de inwerking van water en het rijden gaten steeds dieper. Zo ook de slootdoorgang aan het eind van de track in het bosje ingeklemd tussen Langestraat en Rondweg, tegenover Elementis. Die slootdoorgang was zo diep geworden dat hij een gevaar begon te zijn. Je kon er zo over de kop gaan.
De duiker die we in de slootdoorgang hebben gemaakt.
Een week geleden heeft onze werkgroep van Ruiten Drie een pijp in de sloot gelegd en de ruimte eromheen opgevuld met zand. Dat moet voldoende zijn om ongelukken te voorkomen.
Wie meer van dit soort situaties kent kan dat melden bij ons. Dan komen we in actie.

zondag 11 mei 2014

Het werk aan de mountainbikeroute ligt niet stil

Het is twee jaar stil geweest op deze blog. Dat wil niet zeggen dat we in de tussentijd niets hebben gedaan. Om de mountainbikeroute op Landgoed Twickel in stand te houden is heel wat werk verzet. De aandacht voor deze blog is tegelijk verslapt. We gaan proberen daar de komende tijd verandering in te brengen.

Het laatste bericht op deze blog ging over twee problematische tracks die we met kleiachtige grond hadden opgehoogd. Met die twee tracks gaan we de komende tijd opnieuw bezig, want de grond die we in 2012 hebben opgebracht bleek veel te veel klei te bevatten. Er ligt nu een plan in september deze tracks opnieuw aan te pakken.

Tegelijkertijd willen we andere plekken die telkens voor problemen zorgen duurzaam verbeteren. Dat zijn onder andere de lage delen van de track op het talud langs de A1. Die slijten doordat er vaak hard wordt geremd. Er zijn er ook al heel wat van het spoor geraakt. Sommigen hebben daarbij letsel opgelopen en dat is wel het laatste wat we willen. Al beseffen we dat ongelukken niet te voorkomen zijn. Mountainbiken is een risicosport waarbij de verantwoordelijkheid op de eerste plaats bij de sporter zelf ligt. Dus kijk uit bij wat je doet en overschat jezelf niet!

Links rij je naar de chicken way. Rechts rij je het talud op.
Er zijn ook mountainbikers die het talud te gevaarlijk vinden. Voor hen hebben we een alternatief gemaakt, een 'chicken way' noemen ze dat wel. Om die route te nemen hoef je je echt geen angsthaas te voelen. In tegendeel, het getuigt van zelfkennis als je het alternatief verkiest boven een track die voor jou misschien te moeilijk is.

Je vindt de chicken way net voor de vlonder waarachter je het talud oprijdt. Het paadje bestond al, net als een bruggetje aan het eind. Het paadje hebben we beter berijdbaar gemaakt en het bruggetje is verbreed. Verder hebben we bij de afslag een bordje geplaatst zodat je op het paadje wordt gewezen. Er komt nog een speciaal bordje, want chicken ways bestaan op meer plaatsen in het land en daarvoor wordt een speciaal symbool ontwikkeld.

Het bruggetje aan het eind is verbreed en daardoor makkelijker te berijden.


Het paadje dat we beter berijdbaar hebben gemaakt.
.