dinsdag 10 juli 2012

Laatste twee tracks opgehoogd

De track op de hoek van de Noordmolen en de Twickelerlaan.
En dat is 'm dan. De track in het bosje op de hoek van de Noordmolen en de Twickelerlaan. Opgehoogd met vettige rode grond en keurig bol gelegd zodat het water er goed afloopt. Het is even werk maar dan heb je ook wat zou je kunnen zeggen.

De track behoorde samen met de strook langs de A1 (ingang aan de Graasweg) tot de laatste twee delen van de mountainbikeroute op Twickel die regelmatig verzopen. Afgelopen winter hebben we de twee stroken zelfs uit de route gehaald omdat ze niet fatsoenlijk berijdbaar waren.
Een bijkomend probleem was dat alternatieve paden ontstonden om de modder en diepe plassen te ontwijken. Zo'n tweede pad verandert echter ook binnen de kortste keren in een modderpaadje zodat met name aan de Noordmolen/Twickelerlaan een stuk van het bos is omgeploegd.
Trilplaatje.
Dat willen we niet en het landgoed Twickel al helemaal niet zodat we dit voorjaar hebben besloten de paden op te hogen. Dat hebben we eerder op andere plaatsen, waar het water ons parten speelde, ook gedaan en dat is ons goed bevallen.
Een aantal weken geleden zijn door Antoon Heerbaart vijf vrachten zand (75 kuub) gebracht. De afgelopen dagen is het zand met veel hardwerkende vrijwilligers op de paden gebracht. Geen geringe klus, want het zand bevat veel leem en is daardoor zwaar en plakkerig. De paden waren bovendien lang: Zo'n vijfhonderd meter langs de A1 en driehonderd meter in het bosje bij de Noordmolen/Twickelerlaan.
Nu hadden we eerder ervaring opgedaan met het gebruik van de rupsdumpers van de Lemerij en die bewezen ons opnieuw goede diensten. Zonder die machientjes was het geen doen geweest de zware kleigrond te verplaatsen. 
Met dat verplaatsen waren we er echter niet. Er was heel wat zwaar handwerk nodig om van het gestorte zand nette bol liggende  paden te maken. Een trilplaatje hielp ons de zandruggetje glad af te werken. We wachten nu  af hoe paden zich houden. Het zand van Heerbaart is anders van samenstelling dan het zand dat we eerder hebben gebruikt. Onze ervaring heeft geleerd dat het een hele tijd duurt voordat een pad stabiel is. Dus geen paniek als het niet meteen is wat er van wordt verwacht.

maandag 9 januari 2012

Lovende reportage in Mountain Bike Plus Magazine

Het tijdschrift Mountain Bike Plus Magazine komt 20 januari met een reportage over de vaste route op landgoed Twickel. De maker is free lanceverslaggever Gerko van der Graaf en hij stuurde ons het artikel al om te lezen.
We mogen het hier nog niet laten zien omdat er tot de publicatiedatum een embargo op zit, maar we kunnen wel verklappen dat het een lovend verhaal is geworden. Gerko heeft veel waardering voor wat er op het landgoed tot stand is gebracht. Dit deel van Twente is niet het meest spannende om een mountainbikeroute te maken. Desondanks zijn we er volgens hem in geslaagd een mooie, gevarieerde en ook wel spannende route te maken die zeker de moeite waard is.
Wat ik leuk vind is dat Gerko in zijn verhaal nogal wat aandacht besteedt aan het werk dat is verzet om de route aangelegd te krijgen. Veel mountainbikers staan daar niet zo bij stil. Hij doet een beroep op iedereen die graag in de natuur fietst om ook eens de handen uit de mouwen te steken als een route moet worden aangelegd of onderhouden.
Ik zou zeggen: koop dat blad straks en lees hoeveel moois we op Twickel te bieden hebben!

Tevredenheid over MTB-route op landgoed Twickel

(gezamenlijk persbericht van Stichting Twickel, Regio Twente en onderhoudsploeg)
De vaste mountainbikeroute op het landgoed Twickel voldoet redelijk aan de verwachtingen. Een jaar na de opening overheerst tevredenheid bij de drie partijen die betrokken zijn bij de route: Stichting Twickel, Regio Twente en de toerfietsverenigingen in Delden, Borne, Hengelo en Almelo.
De 70 km lange route werd na de zomervakantie van 2010 aangelegd en op 22 oktober officieel in gebruik genomen. Doel voor Regio Twente was mountainbikers een aantrekkelijke mogelijkheid te bieden hun sport te beoefenen. Het doel van landgoed Twickel was dat de route het kriskras berijden van het landgoed zou doen afnemen.
Die dubbele doelstelling is gehaald, stellen de drie partijen vast. De route wordt over het algemeen zeer gewaardeerd en veel gebruikt door recreatieve mountainbikers. Tegelijk worden elders op het landgoed in vergelijking met voorheen nauwelijks nog mountainbikers aangetroffen. Dat komt omdat de voorkeur wordt gegeven aan de vaste route waarin in totaal 10 km speciaal aangelegde, uitdagende singletracks (verdeeld over 18 stroken) zijn opgenomen.
Negatieve effecten zijn er wel. Schade aan flora en fauna is niet vastgesteld. Een track door een kwetsbaar paddenstoelenbos is bij nader inzien uit de route gehaald om schade te voorkomen. Er loopt nog een onderzoek naar de gevolgen voor een populatie hazelwormen. Dat onderzoek is nog niet afgerond.
Het aantal aanvaringen tussen mountainbikers en andere recreanten (met name wandelaars) was beperkt, maar blijft een aandachtspunt. De recent afgesloten discussie, bij de ingezonden berichten, in dagblad Tubantia gaf dat goed aan. Waar wandelaars en mountainbikers gebruik maken van het zelfde pad, zijn klachten geuit, maar de indruk bestaat dat door gewenning en voorlichting (o.a. speciale borden die oproepen elkaar met respect te bejegenen) steeds minder conflicten voorkomen.
Enkele aanwonenden hebben na de opening problemen kenbaar gemaakt. Die zijn waar mogelijk opgelost. In enkele gevallen is dat gebeurd door middel van ingrepen waaronder de aanleg van een omleiding bij een speelbos dat door een scoutinggroep wordt gebruikt.
En een stuk rust in de natuur is ingeleverd, Mountainbikers communiceren nogal luid, iets wat landgoed Twickel betreurt.
De route zelf houdt zich goed. Bij de aanleg is veel aandacht besteed aan de kwetsbaarheid bij intensieve regenval en grote droogte. Na een jaar blijkt 95 procent van de route geen problemen meer op te leveren. De delen die nog kwetsbaar zijn worden de komende maanden verder verbeterd.