woensdag 1 december 2010

De vorst is ons werk de baas

We hebben misschien even gedacht dat ons geen zee te hoog ging, maar koning winter heeft ons er onder gekregen. De vorst heeft de afgelopen dagen zodanig toegeslagen dat het zand dat is gestort er nu hard bevroren bij ligt. Er is niet meer fatsoenlijk mee te werken zodat we genoodzaakt zijn voorlopig te stoppen.  Jammer, maar het is even niet anders.

dinsdag 30 november 2010

De kop is er af

Vandaag hebben we dertig kuub zand op een stuk van de mountainbikeroute langs de Torendijk gebracht. We hadden een koude start, maar toen de machine een keer op gang was gekomen vloog het zand de singletrack op. Dat biedt hoop voor wat ons nog te wachten staat.
Ben vult met zijn shovel een van de twee rupsdumpers.
De koude start hield in dat onze machinisten eerst bij verhuurbedrijf de Lemerij in Borne instructie moesten hebben in het bedienen van de twee ruspdumpers en de kleine knikshovel. Ondertussen ging een andere ploeg naar de houtzagerij van Twickel om zware balken te halen. Die balken zijn nodig om de sloot te passeren langs de kant van de weg.
Jan lost de dumper.

zondag 28 november 2010

Het zand kan komen

Het is zover, maandagochtend om half acht gaat het zandtransport beginnen en dinsdag gaan we met twee rupsdumpers en een knikshovel het gestorte zand op de track brengen. We hebben een rooster gemaakt want 210 kuub zand zet je niet in één dag weg.
Water in de Oelerweg. Dit weekeinde is er nog heel wat gefietst.
De verwachting is dat de zandtransporten (21 vrachten op elf verschillende locaties) twee dagen duren. Wim te Winkel rijdt mee om de chauffeur aan te wijzen waar we het zand precies willen hebben liggen. Dat is belangrijk want elke meter die we extra moeten rijden met de rupsdumpers, waar 'maar' een halve kuub in gaat, kost tijd.